www.reduktoral.com internet sitesine girmeniz ve kullanmanız söz konusu aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. www.reduktoral.com’yu kullanmadan önce aşağıda detaylı olarak belirtilen Kullanım Sözleşmesi’ni okumanız gerekmektedir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. www.reduktoral.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Öksüz cad. Gürpınar sk. No:22 Selçukl/Konya adresinde mukim Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti..

1.2. www.reduktoral.com internet sitesine üye olan veya siteyi ziyaret eden internet kullanıcısı (“Kullanıcı”).

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti.’in sahip olduğu internet sitesi www.reduktoral.com’dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – KULLANIM ŞARTLARI

3.1. www.reduktoral.com herkese açıktır ve üyelik ücretsizdir.

3.2. Kullanıcı, www.reduktoral.com’yu ziyaret etmek veya ürün almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılır.

3.3. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4. Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti., işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.5. Kullanıcı, www.reduktoral.com internet sitesine verdiği kişisel ve diğer şahsi bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti.’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı, www.reduktoral.com’nun satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından faydalanarak, www.reduktoral.com’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.reduktoral.com’nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.reduktoral.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.reduktoral.com’nun kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

3.7. www.reduktoral.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcılardan meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.

3.8. www.reduktoral.com’nun kullanıcıdan bilgi talep ettiği durumlarda, zorunlu olarak verilmesi istenen bilgilerin açık bir şekilde tanımlamasını yaparak, bu bilgileri değiştirme ve iptal etme hakkını üye veya kullanıcıya tanıyacak ve ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verecektir.

3.9. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi bir davranıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.10. www.reduktoral.com sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. www.reduktoral.com, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. www.reduktoral.com, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. www.reduktoral.com bağlantı sağladığı 3. Parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesapların güvenliğinden sorumlu değildir. www.reduktoral.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

3.11. www.reduktoral.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.reduktoral.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında kendileri tarafından korunmaktadır.

3.12. www.reduktoral.com’nun sunduğu içeriğin bazı bölümleri, 3.kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda www.reduktoral.com bu bilgilerin bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir.

3.13. Taraflar, www.reduktoral.com’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, kanunlara uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.14. www.reduktoral.com iş bu kullanım koşulları uyarınca, kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı istediği zaman söz konusu bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

3.15. Üçüncü bir tarafın kullanıcı kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti. kullanıcının kayıtlı bulunan adresini kullanarak durumu derhal bildirmek için makul bütün çabaları gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmayacaktır. Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti. aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, Limit Redüktör Motor Tic. Ltd. Şti.’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller, Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileri halefe devredilecektir.

MADDE 5 – İHTİLAFLARIN İHLALİ

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

Kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının websitesini kullanmaya başlamasıyla karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.